Privacybeleid Infor-Med

Bij Infor-Med vinden wij de privacy van je gegevens erg belangrijk. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we vastleggen, hoe we ze verzamelen, gebruiken en delen.

1.1 Hoe worden jouw gegevens verzameld?

Er zijn verschillende momenten waarop Infor-Med gegevens van jou verzamelt:

  • Bij het bezoeken van onze website https://infor-med.nl/: door middel van cookies
  • Bij het downloaden en openen van onze applicatie Infor-Med; door middel van analytische functies;
  • Bij het inschrijven voor onze VR voor Patiënten digitale nieuwsbrief: door middel van een digitaal aanmeldformulier;
  • Bij het downloaden van onze Infor-Med brochure: door middel van een digitaal aanmeldformulier;
  • Bij het verzenden van een e-mail naar Infor-Med: door middel van een e-mail;
  • Bij het inschrijven voor een evenement: door middel van een digitaal aanmeldformulier;
  • Bij het bijwonen van een evenement: door middel van papieren of digitale documenten;
  • Bij het aanschaffen van Infor-Med producten en bij betaalde evenementen worden klantgegevens verzameld: door middel van papieren of digitale documenten;

Voor het verzamelen van je gegevens worden diverse leveranciers van digitale omgevingen gebruikt. De privacy voorschriften van deze partijen zijn te lezen via de hyperlinks achter iedere leverancier.

 

1.2 Welke gegevens worden verzameld, waarom en met welke grondslag?

Hieronder staat in tabelvorm welke type gegevens we van je verzamelen, waarom en met welke grondslag.

Gegevenstype Gegevens Reden voor verwerking Grondslag voor verwerking Toelichting
Inschrijving nieuwsbrief Voornaam, achternaam, emailadres Het digitaal of op papier contact zoeken met onze (potentiële) klanten. Toestemming Bij het downloaden van de brochure geeft u akkoord om de gegevens vast te leggen ten behoeve van (eenmalige) communicatie en opname in de lijst voor de nieuwsbrief.
Downloaden van brochure Voornaam, achternaam, emailadres Het lid zijn van de Infor-Med nieuwsbrief, het digitaal of op papier contact zoeken met onze (potentiële) klanten. Toestemming Bij het aangaan van het lidmaatschap is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de communicatie.
Inschrijving evenement en aanwezigheidsregistratie Volledige naam, emailadres, telefoonnummer, naam van je werkgever, kostenplaats, aanwezigheid Facturatie inschrijving voor een evenement, het gericht kunnen aanschrijven voor een volgend/vergelijkbaar evenement en voor statistiek. Toestemming Bij elke inschrijving wordt een deelnemer vooraf geïnformeerd over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bij inschrijving voor een betaald  evenement is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de facturatie.

Website Tracking cookies

IP adres, geografische locatie van het toestel, gebruikte browsertype en taal, datum- en tijdstip van het bezoek

Cookies worden gebruikt voor het goed functioneren van de website en het genereren van bezoekersstatistieken. IP adres en browsergegevens worden gebruikt voor het kunnen aanbieden van het registratiesysteem, waardoor dit werkt op alle browsers. Toestemming Als organisatie hebben we er belang bij dat onze website en diens onderdelen gebruikt worden voor onder andere externe profilering, zo optimaal mogelijk werkt en dat informatie eenvoudig te vinden is.
Infor-Med applicatie (Firebase – Google Analytics)   IP adres, datum- en tijdstip van het bezoek IP adres wordt gebruikt om het aantal keer bekeken op te tellen en het aantal unieke personen. Daarnaast wordt er gekeken op welke datum en tijd een video bekeken is. Toestemming De toestemming wordt verleend bij het accepteren van de voorwaarden bij het downloaden en installeren van de Infor-Med applicatie in de App- of Playstore.
Deelnemers video’s Volledige naam, emailadres, telefoonnummer, naam van je werkgever, kostenplaats, aanwezigheid Uitbetalen voor deelnemen, het gericht kunnen contacteren voor deelname(s) Toestemming Voor deelname is het noodzakelijk dat Infor-Med de gegevens verzameld om voor deelname een vergoeding te sturen of communicatie voor een vervolgvideo
Klantgegevens Volledige naam, emailadres, telefoonnummer, naam van je werkgever, kostenplaats, aanwezigheid Klantgegevens worden gebruikt voor het factureren van aanschaf, facturen van betaalde evenementen, het gericht kunnen contacteren voor ondersteuning Toestemming Bij het aanschaffen van Infor-Med producten is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de facturatie en communicatie.

 

1.3 Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Infor-Med probeert ervoor te zorgen dat de gegevens die we van je verzamelen accuraat, volledig en actueel zijn. Je kunt Infor-Med vragen om toegang tot jouw persoonlijke informatie en verzoeken tot wijziging of het verwijderen van je gegevens. Verzoeken kunnen per mail ingediend worden aan: info@infor-med.nl. Infor-Med zal zo snel mogelijk ingaan op je verzoek. Indien dit nodig wordt geacht, wordt je identiteit vooraf geverifieerd. Verzoeken die de privacy in gevaar brengen of praktisch onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld dat het lidmaatschap niet kan worden voortgezet) kunnen worden geweigerd.

Verzoeken kunnen per mail ingediend worden aan: info@infor-med.nl of schriftelijk geadresseerd aan Acknowledge t.b.v. Infor-Med op het adres; Postbus 2282, 5500 BG Veldhoven.

1.4 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gedurende 2 jaar worden je gegevens zoals omschreven in paragraaf 1.2 bewaard. Voor inschrijvingen van evenementen geldt een andere bewaartermijn. Gegevens voor inschrijving en over aanwezigheid bij evenementen worden na afloop van het evenement na 3 maanden verwijderd, mits deze niet nodig zijn voor facturatie.

1.5 Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Infor-Med maakt gebruik van de volgende externe omgevingen; WordPress, Transip, Mailchimp en Dropbox. Om jouw gegevens veilig te houden en dataverlies te voorkomen worden zowel door de betreffende leveranciers als door Infor-Med op verschillende niveaus beveiligingsmaatregelen genomen.

De in deze systemen opgeslagen klant- en facturatiegegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn beveiligd met een sterk wachtwoord (voorzien van roulatieschema), en alleen toegankelijk voor de directie van Infor-Med. Alle communicatie met deze database, alsmede de communicatie met onze website http://Infor-Med.nl en alle onderliggende pagina’s, zijn versleuteld met 256 bits encryptie.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@infor-med.nl.

1.6 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wanneer wetgeving, technologie of gebruikte programmatuur verandert, passen we dit privacybeleid aan. Dit beleid is opgenomen in de algemene voorwaarden van Infor-Med en wordt op de website van Infor-Med gepubliceerd.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2019.