Infor-Med informeert patiënten en
zorgmedewerkers middels virtual reality
over ziekenhuis behandelingen.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op!


captcha